Silta Israeliin ry

Silta Israeliin ry on yhteiskristillinen järjestö

Yhdistyksen tehtävä on toimia kahdensuuntaisena siltana Suomen ja Israelin välillä levittäen Israel-tietoutta ja kulttuuria Suomessa ja ulkomailla sekä vaalia ja edistää kanssakäymistä suomalaisten ja israelilaisten välillä hädänalaisten auttamiseksi.

Tätä varten yhdistys järjestää kokouksia, seminaareja, tiedotus-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia Suomessa ja Israelissa.

Yhdistys luo yhteyksiä Israelissa, henkilöihin ja yhteisöihin heidän tukemisekseen.

Tämän lisäksi yhdistys jakaa humanitääristä ja taloudellista avustusta hädänalaisille Israelissa.

Toimimme yhteistyössä samaa tarkoitusta harjoittavien tahojen kanssa Suomessa ja ulkomailla.

 Yhdistyksen tavoitteet:

  • Juutalaisten ja suomalaisten henkinen ja hengellinen parantuminen ja eheytyminen Jeesuksessa Messiaassa
  • Levittää oikeaa ja totuudenmukaista Israel – tietoutta
  • Opettaa kristityille Sanan perustalla juutalaisten juuriemme ja esirukouksen merkitystä. Tätä tarkoitusta varten järjestämme kokouksia ja seminaareja Suomessa.
  • Luoda yhteyksiä messiaanisiin juutalaisiin sekä Israelissa että Baltian maissa ja Venäjällä
  • Avustaa yhteistyöseurakuntia sekä hengellisesti että taloudellisesti ja käytännön vapaaehtoisavun kautta, jotta he voisivat toteuttaa projektejaan köyhien, holokaustista selviytyneiden ja hengellisen ja sielunhoidollisen avun tarpeessa olevien juutalaisten parissa

Järjestämme messiaanisten yhteistyöseurakuntiemme kanssa kokouksia, eheytymisseminaareja, koulutusta ja sielunhoitoa

Aale Tynnin runo Kaarisilta on keskeisesti vaikuttanut yhdistyksen syntyyn.

KAARISILTA

Ja Jumala sanoi:
Toisille annan toiset askareet,
vaan sinulta, lapseni, tahdon,

että kaarisillan teet.
Sillä kaikilla ihmisillä on ikävä päällä maan,
ja kaarisillalle tulevat he ahdistuksissaan.
Tee silta ylitse syvyyden, tee, kaarisilta tee,
joka kunniaani loistaa ja valoa säteilee.

Minä sanoin:
He tulevat raskain saappain, multa-anturoin
-miten sillan kyllin kantavan

ja kirkkaan tehdä voin,
sitä ettei tahraa eikä särje jalat kulkijain?

Ja Jumala sanoi:
Verellä ja kyynelillä vain.
Sinun sydämesi on lujempi

kuin vuorimalmit maan.

Pane kappale silta-arkkuun,
niin saat sillan kantamaan.
Pane kappale niiden sydämistä, joita rakastat,
he antavat kyllä anteeksi,
jos sillan rakennat

Tee silta Jumalan kunniaksi, kaarisilta tee,
joka syvyyden ylitse lakkaamatta valoa säteilee.
Älä salpaa surua luotasi,
kun kaarisillan teet:
ei mikään kimalla kauniimmin
kuin puhtaat kyyneleet.
                                                                                                                                                 Aale Tynni

Kaarisilta on runoilija Aale Tynnin esitetyimpiä runoja. Se ilmestyi kokoelmassa Ylitse vuoren lasisen, joka julkaistiin ensi kerran vuonna 1949.

Sananpaikka Obadjasta

’Älä seiso tienhaarassa hävittämässä Hänen pelastuneitansa.
Älä luovuta Hänen pakoon päässeitänsä ahdistuksen päivänä.’

                                               Obadja 14