Tue

Työmme on ollut täysin suomalaisten uhrivaroilla rakennettu ja ylläpidetty – suomalaisten ’lahja’ Israelille ja kaikkein vähäosaisimmille.

Olethan mukana tärkeässä työssämme myös taloudellisesti tukien.

Silta Israeliin tilitiedot

FI05 573008 203748 47
Viite 28888 Debora koti
Viite 2008  Israel työ

’Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani,
puhukaa suloisesti Jerusalemille…’ Jes 40:1-2

Keräyslupa

Rahankeräyslupa no RA/2018/1122. Lupa voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.Myönnetty Silta Israeliin yhdistykselle. Myöntäjä Poliisihallitus.

Varojen käyttötarkoitus:Kerätyillä varoilla tuetaan Israelissa Gesher leTikva (Silta Toivoon) –yhdistyksen alaisuudessa toimivaa naisten turvakotia Debora-kotia. Varoilla katetaan Debora-kodin vuokra-, ylläpito ja kalustuskuluja, henkilökunnan palkka-, auto- ja matkakuluja sekä toimistokuluja. Lisäksi varoilla hankitaan turvakodissa ja kadulla asuville hädänalaisille ruokaa, vaatteita ja hygieniahoitotarvikkeita sekä tuetaan tarpeen mukaan lääkäri-, terveydenhoito-, sekä hammashoitokuluissa sekä vieroitushoitoa saavien hoitokuluissa. Varoilla voidaan myös tukea tarveharkinnan perusteella Debora-kodista omaan kotiin muuttavia naisia huonekalujen ja tarpeellisten keittiötavaroiden hankinnassa. Lisäksi varoista voidaan antaa tukea katuelämän seurauksena maksamattomista ambulanssi, sairaala ja sosiaaliturvakuluista sekä lakimieskuluista aiheutuneiden velkojen maksuun. Varoilla voidaan myös avustaa ihmiskaupan uhriksi joutuneita kotimaahan hankittavien lentolippujen ostoon.

Varoja käytetään myös Suomessa tehtävään työhön, jossa jaetaan Israelissa saatua tieto-taitoa huumeriippuvaisten, ihmiskaupan uhrien ja prostituoitujen auttamisessa, järjestetään koulutusta, seminaareja ja toipumisryhmiä erilaisissa ongelmissa olevien tukemiseksi sekä tehdään vankilavierailuja yhdessä vankilatyöhön perehtyneiden toimijoiden kanssa. Varoja voidaan käyttää tilaisuuksien järjestämiskuluihin, mainontaan, matkakuluihin, puhujapalkkioihin sekä yhdistyksen toimistokuluihin.